Standard Svensk standard · SS-EN 62320-3

Marin navigerings- och radiokommunikationsutrustning - System för automatisk identifiering (AIS) - Del 3: Repeaterstationer - Tekniska och operationella fordringar - Provningsmetoder och erforderliga provningsresultat

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 62320-3

Marin navigerings- och radiokommunikationsutrustning - System för automatisk identifiering (AIS) - Del 3: Repeaterstationer - Tekniska och operationella fordringar - Provningsmetoder och erforderliga provningsresultat
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 2 272 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 2 272 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Ämnesområden

Navigations- och styrsystem (47.020.70)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 62320-3

Marin navigerings- och radiokommunikationsutrustning - System för automatisk identifiering (AIS) - Del 3: Repeaterstationer - Tekniska och operationella fordringar - Provningsmetoder och erforderliga provningsresultat
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 2 272 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 2 272 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SEK SVENSK ELSTANDARD

Internationell titel: Maritime navigation and radiocommunication equipment and systems - Automatic identification system (AIS) - Part 3: Repeater stations - Minimum operational and performance requirements - Methods of test and required test results

Artikelnummer: STD-3336704

Utgåva: 1

Fastställd: 2015-08-19

Antal sidor: 107