Standard Svensk standard · SS-EN ISO 8501-4:2021

Behandling av stålytor före beläggning med färg och liknande produkter - Visuell utvärdering av ytrenhet - Del 4: Yttillstånd före förbehandling samt förbehandlingsgrader och återrostningsgrader vid vattenblästring

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 8501-4:2021

Behandling av stålytor före beläggning med färg och liknande produkter - Visuell utvärdering av ytrenhet - Del 4: Yttillstånd före förbehandling samt förbehandlingsgrader och återrostningsgrader vid vattenblästring
Pris: 3 195 SEK
standard ikon

Papper

Omfattning
Detta dokument specificerar en serie förbehandlingsgrader för stålytor efter helt eller partiellt avlägsnande av vattenlösliga och andra föroreningar, rost, tidigare färgbeläggningar och annat främmande material genom vattenblästring under högt tryck.
De olika graderna definieras genom skriftliga beskrivningar tillsammans med fotografier, som utgör representativa exempel inom toleranserna för varje grad, så som den beskrivits i ord.
Detta dokument specificerar både yttillstånd före behandling och återrostningsgrader efter rengöring, vilka också definieras genom skriftliga beskrivningar tillsammans med representativa fotografiska exempel.
Detta dokument specificerar ytans renhet med ledning av dess utseende.
Utöver utseendet beaktas osynliga föroreningar samt ytråhet eller ytprofil.
Fysikaliska och kemiska metoder för provning för att fastställa mängden lösliga salter och andra osynliga föroreningar på den till synes rena stålytan behandlas i serie ISO 8502. Ytans egenskaper avseende råhet eller profil behandlas i serie ISO 8503.

Ämnesområden

Ytrengöring (25.220.10)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 8501-4:2021

Behandling av stålytor före beläggning med färg och liknande produkter - Visuell utvärdering av ytrenhet - Del 4: Yttillstånd före förbehandling samt förbehandlingsgrader och återrostningsgrader vid vattenblästring
Pris: 3 195 SEK
standard ikon

Papper

Produktinformation

Språk: Engelska Svenska

Framtagen av: Förbehandling och rostskyddsmålning, SIS/TK 146/AG 62

Internationell titel: Preparation of steel substrates before application of paints and related products - Visual assessment of surface cleanliness - Part 4: Initial surface conditions, preparation grades and flash rust grades in connection with water jetting

Artikelnummer: STD-80028415

Utgåva: 3

Fastställd: 2021-03-31

Antal sidor: 44

Ersätter: SS-EN ISO 8501-4:2020