Standard Svensk standard · SS-EN 13523-8:2024

Bandlackerade metaller - Provningsmetoder - Del 8: Bestämning av härdighet mot neutral respektive sur saltdimma

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 13523-8:2024

Bandlackerade metaller - Provningsmetoder - Del 8: Bestämning av härdighet mot neutral respektive sur saltdimma
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 176 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document specifies the procedures for determining the resistance to salt spray (fog) of an organic coating on a metallic substrate (coil coating). For steel, neutral salt spray (fog) is usually used, and for aluminium, acetic acid salt spray (fog). 

Ämnesområden

Organiska ytbeläggningar (25.220.60)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 13523-8:2024

Bandlackerade metaller - Provningsmetoder - Del 8: Bestämning av härdighet mot neutral respektive sur saltdimma
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 176 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Färg och lack, SIS/TK 433

Internationell titel: Coil coated metals - Test methods - Part 8: Resistance to salt spray (fog)

Artikelnummer: STD-82087164

Utgåva: 4

Fastställd: 2024-05-03

Antal sidor: 18

Ersätter: SS-EN 13523-8:2017