Standard Svensk standard · SS-EN ISO 1461:2009

Oorganiska ytbeläggningar - Beläggningar bildade genom varmförzinkning på järn- och stålföremål - Specifikationer och provningsmetoder (ISO 1461:2009)

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN ISO 1461:2022
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 1461:2009

Oorganiska ytbeläggningar - Beläggningar bildade genom varmförzinkning på järn- och stålföremål - Specifikationer och provningsmetoder (ISO 1461:2009)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 615 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 615 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 584 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Denna internationella standard specificerar de allmänna egenskaperna hos, och kontrollmetoderna för, beläggningar på tillverkade järn- och stålföremål, applicerade genom doppning i smält zink (som inte innehåller mer än 2 % av andra metaller). Standarden gäller inte för:a) plåt, tråd samt vävda eller svetsade nät som varmförzinkas i en kontinuerlig process;b) rör som varmförzinkas i automatiska anläggningar;c) varmförzinkade produkter (t ex fästelement) för vilka specifika standarder existerar, vilka kan inkludera tilläggskrav eller krav, som skiljer sig från denna internationella standard.ANM. Särskilda produktstandarder kan införliva denna standard genom att ange dess nummer eller kan införliva den med modifieringar specifika för produkten. Andra krav kan också förekomma för varmförzinkade produkter avsedda att uppfylla särskilda specifikationer. Efterbehandling eller applicering av ytterligare skikt ovanpå den varmförzinkade ytan omfattas inte av denna standard.

Ämnesområden

Metalliska ytbeläggningar (25.220.40)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 1461:2009

Oorganiska ytbeläggningar - Beläggningar bildade genom varmförzinkning på järn- och stålföremål - Specifikationer och provningsmetoder (ISO 1461:2009)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 615 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 615 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 584 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska Svenska

Framtagen av: Oorganiska ytbeläggningar, SIS/TK 116

Internationell titel: Hot dip galvanized coatings on fabricated iron and steel articles - Specifications and test methods (ISO 1461:2009)

Artikelnummer: STD-69826

Utgåva: 2

Fastställd: 2009-05-28

Antal sidor: 56

Ersätter: SS-EN ISO 1461

Ersätts av: SS-EN ISO 1461:2022