Standard Svensk standard · SS-EN ISO 15012-4:2016

Hälsa och säkerhet vid svetsning och besläktade förfaranden - Krav, provning och märkning av utrustningar för filtrering av luft - Del 4: Utformningskrav (ISO 15012-4:2016)

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN ISO 21904-1:2020 , SS-EN ISO 21904-4:2020
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 15012-4:2016

Hälsa och säkerhet vid svetsning och besläktade förfaranden - Krav, provning och märkning av utrustningar för filtrering av luft - Del 4: Utformningskrav (ISO 15012-4:2016)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This part of ISO 15012 defines the general requirements for ventilation equipment used to control exposure to fumes generated by welding and allied processes. It applies to the design and manufacture of all parts of the equipment including hoods, ducting, filter units, air movers, systems that inform of unsafe operation and workplace practices to ensure safe working with regard to exposure.Significant hazards are listed in Clause 4. It does not cover electrical, mechanical and pneumatic hazards.This part of ISO 15012 is applicable to the following:— local exhaust ventilation systems (LEV);— mobile and stationary equipment.This part of ISO 15012 is not applicable to the following:— general ventilation, air make up or air movement systems;— air conditioning systems;— separation of gases generated by or used by welding and allied processes;— LEV used for welding and allied processes that generate reactive potentially explosive particles and atmospheres;— grinding dust.This part of ISO 15012 applies to systems designed and manufactured after its publication.

Ämnesområden

Svetsutrustning (25.160.30)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 15012-4:2016

Hälsa och säkerhet vid svetsning och besläktade förfaranden - Krav, provning och märkning av utrustningar för filtrering av luft - Del 4: Utformningskrav (ISO 15012-4:2016)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: AGS 449 Miljö, hälsa och säkerhet, SIS/TK 134/AG 09

Internationell titel: Health and safety in welding and allied processes - Equipment for capture and separation of welding fume - Part 4: General requirements (ISO 15012-4:2016)

Artikelnummer: STD-8021895

Utgåva: 1

Fastställd: 2016-08-16

Antal sidor: 28

Ersätts av: SS-EN ISO 21904-1:2020 , SS-EN ISO 21904-4:2020