Standard Svensk standard · SS-EN ISO 16739-1:2020

Industry Foundation Classes (IFC) för datautbyte i byggande och förvaltning - Del 1: Dataschema (ISO 16739-1:2018)

Status: Gällande

Omfattning
Kontakta kundservice, kundservice@sis.se, telefon 08-555 523 10, för prisuppgift och beställning.

Ämnesområden

Ritteknik allmänt (01.100.01) Byggnadsritningar (01.100.30) Dokumentation av tekniska produkter (01.110) Mätning och styrning av industriella processer (25.040.40) Datorstödd design (35.240.10) IT-tillämpningar inom bygg- och anläggningsindustri (35.240.67)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Information för byggande och förvaltning, SIS/TK 269

Internationell titel: Industry Foundation Classes (IFC) for data sharing in the construction and facility management industries - Part 1: Data schema (ISO 16739-1:2018)

Artikelnummer: STD-80020357

Utgåva: 1

Fastställd: 2020-02-25

Antal sidor: 0

Ersätter: SS-EN ISO 16739:2016