Standard Svensk standard · SS-EN 12514:2020

Oljebrännare - System för oljetillförsel

Status: Gällande

· Korrigeras av: SS-EN 12514:2020/AC:2021
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 12514:2020

Oljebrännare - System för oljetillförsel
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 2 147 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 2 147 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 3 435,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This European Standard specifies the safety and performance requirements and tests methods for the components for supply systems. Their intended use is the supply with liquid fuel for one or more consuming units from one or more tanks.

This European Standard applies to pressurised, negative pressurised, unpressurised, underground, above ground, inside and/or outside systems to supply liquid fuels.
The components for supply systems covered by this standard are piping kits/systems and their components.

Not covered by this standard are items belonging to the consuming unit (e. g.: heating/cooling appliances in buildings) and items used for the mounting and support of components.

Not covered by this standard are items with the intended use of gas for building heating/cooling systems and any items of heating networks.

Not covered are items used for drainage (including highways) and disposal of other liquids and gaseous waste, supply of gases, pressure and vacuum systems, communications, sanitary and cleaning fixtures and storage fixtures.

Ämnesområden

Brännare för flytande och fasta bränslen (27.060.10) Utrustning för hantering av petroleumprodukter och naturgas (75.200)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 12514:2020

Oljebrännare - System för oljetillförsel
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 2 147 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 2 147 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 3 435,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Småskalig utrustning för värmeproduktion, SIS/TK 169

Internationell titel: Components for supply systems for consuming units with liquid fuels

Artikelnummer: STD-80023753

Utgåva: 2

Fastställd: 2020-08-24

Antal sidor: 228

Ersätter: SS-EN 12514-1 , SS-EN 12514-2