Standard Svensk standard · SS 28167

Vattenundersökningar - Koliforma bakterier, termotoleranta koliforma bakterier och Escherichia coli i vatten - Bestämning med membranfiltermetod (MF)

Status: Gällande

· Tillägg: SS 28167 T1
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 28167

Vattenundersökningar - Koliforma bakterier, termotoleranta koliforma bakterier och Escherichia coli i vatten - Bestämning med membranfiltermetod (MF)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 176 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Ämnesområden

Vattnets mikrobiologi (07.100.20) Dricksvatten (13.060.20)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 28167

Vattenundersökningar - Koliforma bakterier, termotoleranta koliforma bakterier och Escherichia coli i vatten - Bestämning med membranfiltermetod (MF)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 176 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Mikrobiologiska vattenundersökningar, SIS/TK 425

Internationell titel: Coliform Bacteria, Thermotolerant Coliform Bacteria and Escherichia coli in Water - Determination with the Membrane Filtration Method (MF)

Artikelnummer: STD-18050

Utgåva: 2

Fastställd: 1996-03-13

Antal sidor: 9

Ersätter: SS 28167