Standard Svensk standard · SS-EN 12353:2021

Kemiska desinfektionsmedel och antiseptiska medel - Bevarande av testorganismer som används vid bestämmande av bakterie- (inklusive Legionella), mykobakterie-, spor-, svamp- och virus- (inklusive bakteriofager) avdödande effekt

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 12353:2021

Kemiska desinfektionsmedel och antiseptiska medel - Bevarande av testorganismer som används vid bestämmande av bakterie- (inklusive Legionella), mykobakterie-, spor-, svamp- och virus- (inklusive bakteriofager) avdödande effekt
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 320 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 320 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 112 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document specifies methods for keeping test organisms used and defined in European Standards for the determination of bactericidal (incl. Legionella pneumophila), mycobactericidal, sporicidal, fungicidal and virucidal (incl. bacteriophages) activity of chemical disinfectants and antiseptics drawn up by CEN/TC 216. These methods for keeping test organisms can only be carried out in connection with at least one of those standards where a reference to this document is established.
NOTE 1 Annex A (informative) contains a non-exhaustive list of test organisms for which this document can be applied.
NOTE 2 European Standards (EN) where this document is referenced are listed in the Bibliography.
NOTE 3 A specific description on the preservation of bacterial spores could be added once the results of the ongoing ring trials are available.

Ämnesområden

Mikrobiologi (07.100) Övrigt inom mikrobiologi (07.100.99) Sterilisering (11.080) Desinficeringsmedel och antiseptika (11.080.20) Kemikalier för desinficering inom hushåll och industri (71.100.35)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 12353:2021

Kemiska desinfektionsmedel och antiseptiska medel - Bevarande av testorganismer som används vid bestämmande av bakterie- (inklusive Legionella), mykobakterie-, spor-, svamp- och virus- (inklusive bakteriofager) avdödande effekt
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 320 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 320 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 112 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Rengöring, desinfektion och sterilisering, SIS/TK 349

Internationell titel: Chemical disinfectants and antiseptics - Preservation of test organisms used for the determination of bactericidal (including Legionella), mycobactericidal, sporicidal, fungicidal and virucidal (including bacteriophages) activity

Artikelnummer: STD-80031094

Utgåva: 4

Fastställd: 2021-09-06

Antal sidor: 44

Ersätter: SS-EN 12353:2013