Standard Svensk standard · SS-EN ISO 6887-4:2004/A1:2011

Mikrobiologi i livsmedel och djurfoder - Provberedning, homogenisering och spädning för mikrobiologisk undersökning - Del 4: Regler för beredning av andra produkter än mjölk och mjölkprodukter, kött och köttprodukter, och fisk och fiskprodukter - Tillägg 1 (ISO 6887-4:2003/Amd 1:2011)

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN ISO 6887-4:2017
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 6887-4:2004/A1:2011

Mikrobiologi i livsmedel och djurfoder - Provberedning, homogenisering och spädning för mikrobiologisk undersökning - Del 4: Regler för beredning av andra produkter än mjölk och mjölkprodukter, kött och köttprodukter, och fisk och fiskprodukter - Tillägg 1 (ISO 6887-4:2003/Amd 1:2011)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 503 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 503 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Ämnesområden

Livsmedelsmikrobiologi (07.100.30)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 6887-4:2004/A1:2011

Mikrobiologi i livsmedel och djurfoder - Provberedning, homogenisering och spädning för mikrobiologisk undersökning - Del 4: Regler för beredning av andra produkter än mjölk och mjölkprodukter, kött och köttprodukter, och fisk och fiskprodukter - Tillägg 1 (ISO 6887-4:2003/Amd 1:2011)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 503 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 503 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Livsmedelsanalyser, SIS/TK 435/AG 05

Internationell titel: Microbiology of food and animal feeding stuffs - Preparation of test samples, initial suspension and decimal dilutions for microbiological examination - Part 4: Specific rules for the preparation of products other than milk and milk products, meat and meat products, and fish and fishery products - Amendment 1 (ISO 6887-4:2003/Amd 1:2011)

Artikelnummer: STD-81909

Utgåva: 1

Fastställd: 2011-10-24

Antal sidor: 16

Korrigerar: SS-EN ISO 6887-4:2004

Ersätts av: SS-EN ISO 6887-4:2017