Standard Svensk standard · SS-EN ISO 6579-1:2017/A1:2020

Mikrobiologi i livsmedel och djurfoder - Horisontell metod för detektion, räkning och serotyping av Salmonella - Del 1: Horisontell metod för detektion av Salmonella spp. - Tillägg 1: Bredare intervall för inkubationstemperaturer, ändring av status på Annex D samt rättelse av sammansättningen av MSRV och SC (ISO 6579-1:2017/Amd 1:2020)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 6579-1:2017/A1:2020

Mikrobiologi i livsmedel och djurfoder - Horisontell metod för detektion, räkning och serotyping av Salmonella - Del 1: Horisontell metod för detektion av Salmonella spp. - Tillägg 1: Bredare intervall för inkubationstemperaturer, ändring av status på Annex D samt rättelse av sammansättningen av MSRV och SC (ISO 6579-1:2017/Amd 1:2020)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 176 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
ISO 6579-1:2017 specifies a horizontal method for the detection of Salmonella. It is applicable to the following:
- products intended for human consumption and the feeding of animals;
- environmental samples in the area of food production and food handling;
- samples from the primary production stage such as animal faeces, dust, and swabs.
With this horizontal method, most of the Salmonella serovars are intended to be detected. For the detection of some specific serovars, additional culture steps may be needed. For Salmonella

Ämnesområden

Livsmedelsmikrobiologi (07.100.30)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 6579-1:2017/A1:2020

Mikrobiologi i livsmedel och djurfoder - Horisontell metod för detektion, räkning och serotyping av Salmonella - Del 1: Horisontell metod för detektion av Salmonella spp. - Tillägg 1: Bredare intervall för inkubationstemperaturer, ändring av status på Annex D samt rättelse av sammansättningen av MSRV och SC (ISO 6579-1:2017/Amd 1:2020)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 176 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Livsmedelsanalyser, SIS/TK 435/AG 05

Internationell titel: Microbiology of the food chain - Horizontal method for the detection, enumeration and serotyping of Salmonella - Part 1: Detection of Salmonella spp. - Amendment 1 Broader range of incubation temperatures, amendment to the status of Annex D, and correction of the composition of MSRV and SC (ISO 6579-1:2017/Amd 1:2020)

Artikelnummer: STD-80020892

Utgåva: 1

Fastställd: 2020-03-26

Antal sidor: 20

Tillägg till: SS-EN ISO 6579-1:2017