Standard Svensk standard · SS-EN ISO 21872-1:2017

Mikrobiologi i livsmedelskedjan – Horisontell metod för bestämning av Vibrio spp – Del 1: Detektion av potentiellt enteropatogena Vibrio parahaemolyticus, Vibrio cholerae och Vibrio vulnificus (ISO 21872-1:2017)

Status: Gällande

· Tillägg: SS-EN ISO 21872-1:2017/A1:2023
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 21872-1:2017

Mikrobiologi i livsmedelskedjan – Horisontell metod för bestämning av Vibrio spp – Del 1: Detektion av potentiellt enteropatogena Vibrio parahaemolyticus, Vibrio cholerae och Vibrio vulnificus (ISO 21872-1:2017)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 2 153 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 2 153 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 3 444,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
ISO 21872-1:2017 specifies a horizontal method for the detection of enteropathogenic Vibrio spp., which causes human illness in or via the intestinal tract. The species detectable by the methods specified include Vibrio parahaemolyticus, Vibrio cholerae and Vibrio vulnificus.
ISO 21872-1:2017 is applicable to the following:
- products intended for human consumption and the feeding of animals;
- environmental samples in the area of food production and food handling.

Ämnesområden

Livsmedelsmikrobiologi (07.100.30)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 21872-1:2017

Mikrobiologi i livsmedelskedjan – Horisontell metod för bestämning av Vibrio spp – Del 1: Detektion av potentiellt enteropatogena Vibrio parahaemolyticus, Vibrio cholerae och Vibrio vulnificus (ISO 21872-1:2017)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 2 153 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 2 153 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 3 444,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Livsmedelsanalyser, SIS/TK 435/AG 05

Internationell titel: Microbiology of the food chain - Horizontal method for the determination of Vibrio spp. - Part 1: Detection of potentially enteropathogenic Vibrio parahaemolyticus, Vibrio cholerae and Vibrio vulnificus (ISO 21872-1:2017)

Artikelnummer: STD-8027696

Utgåva: 1

Fastställd: 2017-07-25

Antal sidor: 48