Standard Svensk standard · SS-EN ISO 20976-1:2019

Mikrobiologi i livsmedelskedjan - Krav och vägledning för challengetester av livsmedel och foderprodukter - Del 1: Challengetest för att studera tillväxtpotential, fördröjningstid och maximal tillväxttakt (ISO 20976-1:2019)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 20976-1:2019

Mikrobiologi i livsmedelskedjan - Krav och vägledning för challengetester av livsmedel och foderprodukter - Del 1: Challengetest för att studera tillväxtpotential, fördröjningstid och maximal tillväxttakt (ISO 20976-1:2019)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document specifies protocols for conducting microbiological challenge tests for growth studies on vegetative and spore-forming bacteria in raw materials and intermediate or end products.
The use of this document can be extended to yeasts that do not form mycelium.

Ämnesområden

Livsmedelsmikrobiologi (07.100.30)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 20976-1:2019

Mikrobiologi i livsmedelskedjan - Krav och vägledning för challengetester av livsmedel och foderprodukter - Del 1: Challengetest för att studera tillväxtpotential, fördröjningstid och maximal tillväxttakt (ISO 20976-1:2019)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Livsmedelsanalyser, SIS/TK 435/AG 05

Internationell titel: Microbiology of the food chain - Requirements and guidelines for conducting challenge tests of food and feed products - Part 1: Challenge tests to study growth potential, lag time and maximum growth rate (ISO 20976-1:2019)

Artikelnummer: STD-80011814

Utgåva: 1

Fastställd: 2019-05-13

Antal sidor: 44