Standard Svensk standard · SS-EN ISO 16654:2001/A2:2023

Mikrobiologi i livsmedel och djurfoder - Horisontell metod för detektion av Escherichia coli O157 - Tillägg 2: Införande av prestandaprovning av odlingsmedier och reagenser (ISO 16654:2001/Amd 2:2023)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 16654:2001/A2:2023

Mikrobiologi i livsmedel och djurfoder - Horisontell metod för detektion av Escherichia coli O157 - Tillägg 2: Införande av prestandaprovning av odlingsmedier och reagenser (ISO 16654:2001/Amd 2:2023)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 456 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 456 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 729,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This International Standard specifies a horizontal method for the detection of Escherichia coli serogroup O157.
Subject to the limitations discussed in the introduction, this International Standard is applicable to products intended for human consumption or for animal feeding stuffs.

Ämnesområden

Livsmedelsmikrobiologi (07.100.30)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 16654:2001/A2:2023

Mikrobiologi i livsmedel och djurfoder - Horisontell metod för detektion av Escherichia coli O157 - Tillägg 2: Införande av prestandaprovning av odlingsmedier och reagenser (ISO 16654:2001/Amd 2:2023)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 456 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 456 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 729,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Livsmedelsanalyser, SIS/TK 435/AG 05

Internationell titel: Microbiology of food and animal feeding stuffs - Horizontal method for the detection of Escherichia coli O157 - Amendment 2: Inclusion of performance testing of all culture media and reagents (ISO 16654:2001/Amd 2:2023)

Artikelnummer: STD-80041060

Utgåva: 1

Fastställd: 2023-02-13

Antal sidor: 12

Tillägg till: SS-EN ISO 16654