Standard Svensk standard · SS-EN ISO 16140-3:2021

Mikrobiologi i livsmedelskedjan - Metodvalidering - Del 3: Protokoll för verifiering av referensmetoder och validerade alternativa metoder i ett enda laboratorium (ISO 16140-3:2021)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 16140-3:2021

Mikrobiologi i livsmedelskedjan - Metodvalidering - Del 3: Protokoll för verifiering av referensmetoder och validerade alternativa metoder i ett enda laboratorium (ISO 16140-3:2021)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 731 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 731 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 769,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document deals with verification of methods for the detection and/or the enumeration of microorganisms, with particular emphasis on the implementation of a reference/alternative method in the user laboratory and verification of a reference/alternative method using items included in the scope of the method and tested routinely but not tested in the original validation study

Ämnesområden

Livsmedelsmikrobiologi (07.100.30)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 16140-3:2021

Mikrobiologi i livsmedelskedjan - Metodvalidering - Del 3: Protokoll för verifiering av referensmetoder och validerade alternativa metoder i ett enda laboratorium (ISO 16140-3:2021)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 731 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 731 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 769,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Livsmedelsanalyser, SIS/TK 435/AG 05

Internationell titel: Microbiology of the food chain - Method validation - Part 3: Protocol for the verification of reference methods and validated alternative methods in a single laboratory (ISO 16140-3:2021)

Artikelnummer: STD-80027573

Utgåva: 1

Fastställd: 2021-02-08

Antal sidor: 88