Standard Svensk standard · SS-EN 15634-5:2023

Livsmedel - Detektion av livsmedelsallergener med molekylärbiologiska metoder - Del 5: Senap (Sinapis alba) och soja (Glycine max) - Kvalitativ detektion av en specifik DNA-sekvens i kokta korvar genom realtids-PCR

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 15634-5:2023

Livsmedel - Detektion av livsmedelsallergener med molekylärbiologiska metoder - Del 5: Senap (Sinapis alba) och soja (Glycine max) - Kvalitativ detektion av en specifik DNA-sekvens i kokta korvar genom realtids-PCR
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 965 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 965 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 544 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document specifies a procedure for the qualitative detection of species specific DNA from white mustard (Sinapis alba) and soya (Glycine max) in cooked sausages using singleplex real-time PCR based on the genes MADS-D (mustard) and lectin (soya).

Ämnesområden

Livsmedelsmikrobiologi (07.100.30) Kött och köttprodukter (67.120.10)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 15634-5:2023

Livsmedel - Detektion av livsmedelsallergener med molekylärbiologiska metoder - Del 5: Senap (Sinapis alba) och soja (Glycine max) - Kvalitativ detektion av en specifik DNA-sekvens i kokta korvar genom realtids-PCR
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 965 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 965 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 544 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Livsmedelsanalyser, SIS/TK 435/AG 05

Internationell titel: Foodstuffs - Detection of food allergens by molecular biological methods - Part 5: Mustard (Sinapis alba) and soya (Glycine max) - Qualitative detection of a specific DNA sequence in cooked sausages by real-time PCR

Artikelnummer: STD-80041545

Utgåva: 1

Fastställd: 2023-03-06

Antal sidor: 24

Ersätter: SIS-CEN/TS 15634-5:2016