Standard Svensk standard · SS-EN ISO 20976-2:2022

Mikrobiologi i livsmedelskedjan - Riktlinjer för challengetester av livsmedel och foderprodukter - Del 2: Challengetester för att studera inaktiveringspotential och kinetiska parametrar (ISO 20976-2:2022)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 20976-2:2022

Mikrobiologi i livsmedelskedjan - Riktlinjer för challengetester av livsmedel och foderprodukter - Del 2: Challengetester för att studera inaktiveringspotential och kinetiska parametrar (ISO 20976-2:2022)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document specifies protocols for conducting microbiological challenge tests for growth studies on vegetative and spore-forming bacteria in raw materials and intermediate or end products.
The use of this document can be extended to yeasts that do not form mycelium.

Ämnesområden

Livsmedelsmikrobiologi (07.100.30)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 20976-2:2022

Mikrobiologi i livsmedelskedjan - Riktlinjer för challengetester av livsmedel och foderprodukter - Del 2: Challengetester för att studera inaktiveringspotential och kinetiska parametrar (ISO 20976-2:2022)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Livsmedelsanalyser, SIS/TK 435/AG 05

Internationell titel: Microbiology of the food chain - Requirements and guidelines for conducting challenge tests of food and feed products - Part 2: Challenge tests to study inactivation potential and kinetic parameters (ISO 20976-2:2022)

Artikelnummer: STD-80039517

Utgåva: 1

Fastställd: 2022-11-22

Antal sidor: 36