Standard Tekniska specifikationer · SIS-ISO/TS 14101:2012

Nanoteknologi - Ytkaraktärisering av guldnanopartiklar för kontroll av giftighet - FT-IR-metod (ISO/TS 14101:2012, IDT)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Tekniska specifikationer · SIS-ISO/TS 14101:2012

Nanoteknologi - Ytkaraktärisering av guldnanopartiklar för kontroll av giftighet - FT-IR-metod (ISO/TS 14101:2012, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This Technical Specification provides guidelines for the identification of the surface bound molecules using FT-IR of dehydrated gold nanoparticle (AuNPs) films both before and after nanomaterial (NM) cytotoxicity testing.

NOTE 1 AuNPs may have surface bound ligands prior to testing and may be additionally covered (or coated) with organic- or bio-molecules during the cytotoxicity test.

NOTE 2 Nucleic acids, amino acids, lipids or membrane components binding to AuNPs can be observed by FT-IR spectroscopy by detection of absorption bands corresponding to phosphodiester, amine or lipid, respectively, although the type of nucleic acids, proteins or lipid cannot be identified in detail based on IR spectra.

Ämnesområden

Fysik, kemi (07.030)


Köp denna standard

Standard Tekniska specifikationer · SIS-ISO/TS 14101:2012

Nanoteknologi - Ytkaraktärisering av guldnanopartiklar för kontroll av giftighet - FT-IR-metod (ISO/TS 14101:2012, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Miljö, hälsa och säkerhet, SIS/TK 516/AG 03

Internationell titel: Surface characterization of gold nanoparticles for nanomaterial specific toxicity screening - FT-IR method (ISO/TS 14101:2012, IDT)

Artikelnummer: STD-88050

Utgåva: 1

Fastställd: 2012-11-16

Antal sidor: 36