Standard Tekniska specifikationer · SIS-ISO/TS 13278:2012

Nanoteknologi - Bestämning av föroreningar i kolnanorörprover med användning av induktivt kopplat plasmaspektrometri (ISO/TS 13278:2011, IDT)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Tekniska specifikationer · SIS-ISO/TS 13278:2012

Nanoteknologi - Bestämning av föroreningar i kolnanorörprover med användning av induktivt kopplat plasmaspektrometri (ISO/TS 13278:2011, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This Technical Specifcation provides methods for the determination of residual elements other than carbon in samples of single-wall carbon nanotubes (SWCNTs) and multiwall carbon nanotubes (MWCNTs) using inductively coupled plasma mass spectrometry (ICP-MS). The purpose of this Technical Specifcation is to provide optimized digestion and preparation procedures for SWCNT and MWCNT samples in order to enable accurate and quantitative determinations of elemental impurities using ICP-MS.

Ämnesområden

Fysik, kemi (07.030)


Köp denna standard

Standard Tekniska specifikationer · SIS-ISO/TS 13278:2012

Nanoteknologi - Bestämning av föroreningar i kolnanorörprover med användning av induktivt kopplat plasmaspektrometri (ISO/TS 13278:2011, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Mätteknik och karaktärisering, SIS/TK 516/AG 02

Internationell titel: Nanotechnologies - Determination of elemental impurities in samples of carbon nanotubes using inductively coupled plasma mass spectrometry (ISO/TS 13278:2011, IDT)

Artikelnummer: STD-87319

Utgåva: 1

Fastställd: 2012-08-29

Antal sidor: 32