Standard Svensk standard · SS-EN 1717

Vattenförsörjning - Skydd mot förorening av dricksvatten - Allmänna krav på skyddsdon för att förhindra förorening genom återströmning

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 1717

Vattenförsörjning - Skydd mot förorening av dricksvatten - Allmänna krav på skyddsdon för att förhindra förorening genom återströmning
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 615 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 615 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 584 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Denna standard avser åtgärder till skydd mot förorening av dricksvatten inom fastigheter samt generella krav på anordningar avsedda att förhindra förorening genom återströmning.
De specifikationer beträffande hygieniskt skydd som ges i denna standard är tillämpliga för alla standarder för system och anordningar som är anslutna till fastighetens vattenförsörjningssystem för vatten avsett för konsumtion.
Denna standard specificerar minimikraven i produktstandarder för skyddsmoduler.
Produktstandarderna används för att i detalj att ge produktspecifikationer. I avsaknad av en produktstandard används denna standard som referenshandling för att ange specifikationer vid produktutveckling.

Ämnesområden

Dricksvatten (13.060.20) Vatteninstallationer (91.140.60)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 1717

Vattenförsörjning - Skydd mot förorening av dricksvatten - Allmänna krav på skyddsdon för att förhindra förorening genom återströmning
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 615 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 615 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 584 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Vattenförsörjning, SIS/TK 198/AG 02

Internationell titel: Protection against pollution of potable water in water installations and general requirements of devices to prevent pollution backflow

Artikelnummer: STD-35590

Utgåva: 1

Fastställd: 2000-12-15

Antal sidor: 52

Finns även på: SS-EN 1717