Standard Svensk standard · SS-EN 13501-2:2016

Brandteknisk klassificering av byggprodukter och byggnadselement - Del 2: Klassificering baserad på provningsdata från metoder som mäter brandmotstånd, utom för produkter för ventilationssystem

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN 13501-2:2023
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 13501-2:2016

Brandteknisk klassificering av byggprodukter och byggnadselement - Del 2: Klassificering baserad på provningsdata från metoder som mäter brandmotstånd, utom för produkter för ventilationssystem
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 615 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 615 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 584 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

En felaktighet har smugit sig in i standarden och minustecken har ramlat bort ur exponenterna i formeln under avsnitt 4:5.

Den korrekta formeln skall vara T=660(1-0,687e^(-0,32t)-0,313e^(-3,8t) )+20

Omfattning
I denna Europastandard anges förfarandet för klassificering av byggprodukter och byggnadselement med hjälp av data från provningar gällande brandmotstånd och brandgasläckage som ligger inom det direkta tillämpningsområdet för den relevanta provningsmetoden. Klassificering på grundval av utökad tillämpning av provningsresultat ingår också i denna Europastandard.
I denna Europastandard behandlas:
a) bärande element utan brandavskiljande funktion:
– väggar
– golv
– yttertak
– balkar
– pelare
– balkonger
– gångbanor
– trappor.
b) bärande element med brandavskiljande funktion, med eller utan glas, installationer och armaturer:
– väggar
– golv
– yttertak
– installationsgolv.
c) produkter och system för att skydda element eller delar av konstruktionen:
– innertak utan eget brandmotstånd
– brandskyddande beläggningar, beklädnader och skärmar
d) icke bärande element eller delar av arbeten, med eller utan glas, installationer och armaturer:
– skiljeväggar
– fasader (utfackningsväggar) och ytterväggar
– innertak med eget brandmotstånd
– installationsgolv
– branddörrar och luckor och deras stängningsanordningar
– brandgastäta dörrar
– transportsystem och deras förslutningar
– genomföringstätningar
– tätningar för linjära fogar
– installationskanaler och schakt
– skorstenar.
e) vägg- och innertakbeklädnader med brandskyddande förmåga.
f) hissdörrar som har provats i enlighet med EN 81-58 undantas från denna Europastandard. Hissdörrar som har provats i enlighet med EN 1634-1 klassificeras i enlighet med 7.5.5.
Relevanta provningsmetoder som har utarbetats för dessa element finns förtecknade i avsnitten 2 och 7.

Ämnesområden

Brandtålighet för byggnadsmaterial (13.220.50)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 13501-2:2016

Brandteknisk klassificering av byggprodukter och byggnadselement - Del 2: Klassificering baserad på provningsdata från metoder som mäter brandmotstånd, utom för produkter för ventilationssystem
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 615 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 615 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 584 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Brandsäkerhet, SIS/TK 181

Internationell titel: Fire classification of construction products and building elements - Part 2: Classification using data from fire resistance tests, excluding ventilation services

Artikelnummer: STD-80011705

Utgåva: 3

Fastställd: 2016-06-28

Antal sidor: 84

Finns även på: SS-EN 13501-2:2016

Ersätter: SS-EN 13501-2:2007+A1:2009

Ersätts av: SS-EN 13501-2:2023