Standard Svensk standard · SS-EN 12259-9:2019

Brand och räddning - Fasta släcksystem - Komponenter för sprinkler och vattenspray system - Del 9: Grupputlösningsventiler

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 12259-9:2019

Brand och räddning - Fasta släcksystem - Komponenter för sprinkler och vattenspray system - Del 9: Grupputlösningsventiler
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 320 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 320 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 112 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This part of EN 12259 specifies requirements, test methods, evaluation of conformity and marking of deluge alarm valves with a nominal size range DN40 to DN250 intended to be used in fire protection water spray systems.
This European Standard does not cover elastomeric sleeve type valves and does not include rules for design, installation and maintenance of fire protection water spray systems.
Auxiliary components and attachments to deluge alarm valves are not covered by this part of EN 12259 with the exception of automatic drain valves.

Ämnesområden

Brandskydd (13.220.20)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 12259-9:2019

Brand och räddning - Fasta släcksystem - Komponenter för sprinkler och vattenspray system - Del 9: Grupputlösningsventiler
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 320 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 320 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 112 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Fasta släcksystem och brandgasventilation, SIS/TK 633

Internationell titel: Fixed firefighting systems - Components for sprinkler and water spray systems - Part 9: Deluge alarm valves

Artikelnummer: STD-80011585

Utgåva: 1

Fastställd: 2019-05-02

Antal sidor: 52