Standard Svensk standard · SS-EN 1093-4+A1:2008

Maskinsäkerhet - Beräkning av utsläpp av luftburna farliga ämnen - Del 4: Infångningseffektivitet hos ett avgassystem - Metod med spårämne

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 1093-4+A1:2008

Maskinsäkerhet - Beräkning av utsläpp av luftburna farliga ämnen - Del 4: Infångningseffektivitet hos ett avgassystem - Metod med spårämne
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This standard describes a method for the measurement of the capture efficiency of an exhaust system installed on a machine. This method is based on a tracer technique and may be operated in all types of test environment (bench, room and field, see ENV 1093-1).
This technique is applicable only if the tracer shows aerodynamic behaviour comparable with the real pollutant (see 7.1.1).
The measurement of the capture efficiency of an exhaust system can serve for:
a) The evaluation of the performance of an exhaust system of a machine;
b) The evaluation of the improvement of an exhaust system
c) The comparison of exhaust systems for machines of similar design;
d) The ranking of exhaust systems according to their capture efficiency;
e) The determination of the air flow rate of an exhaust system to achieve a given level of capture efficiency;
f) The determination of the state of the art of exhaust systems for machines with respect to the capture efficiency.

Ämnesområden

Utsläpp från stationära källor (13.040.40) Maskinsäkerhet (13.110) Säkerhetsaspekter, skyddsanordningar (14.070)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 1093-4+A1:2008

Maskinsäkerhet - Beräkning av utsläpp av luftburna farliga ämnen - Del 4: Infångningseffektivitet hos ett avgassystem - Metod med spårämne
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Maskinsäkerhet, SIS/TK 282

Internationell titel: Safety of machinery - Evaluation of the emission of airborne hazardous substances - Part 4: Capture efficiency of an exhaust system - Tracer method

Artikelnummer: STD-66804

Utgåva: 1

Fastställd: 2008-07-04

Antal sidor: 24

Ersätter: SS-EN 1093-4