Standard Svensk standard · SS-EN 14702-3:2019

Karaktärisering och hantering av slam - Bestämning av sedimenteringsegenskaper - Del 3: Bestämning av zonvis sedimenteringshastighet (ZSV)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 14702-3:2019

Karaktärisering och hantering av slam - Bestämning av sedimenteringsegenskaper - Del 3: Bestämning av zonvis sedimenteringshastighet (ZSV)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document specifies a method for determining the zone settling velocity (ZSV) and the Compression point.
This document is applicable to sludge and sludge suspensions from:
- storm water handling;
- urban wastewater collecting systems;
- urban wastewater treatment plants;
- plants treating industrial wastewater similar to urban wastewater (as defined in Directive 91/271/EEC);
- water supply treatment plants.
This method is also applicable to sludge and sludge suspensions of other origins.

Ämnesområden

Flytande avfall, slam (13.030.20)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 14702-3:2019

Karaktärisering och hantering av slam - Bestämning av sedimenteringsegenskaper - Del 3: Bestämning av zonvis sedimenteringshastighet (ZSV)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Standardiseringsarbete utan svenskt deltagande, SIS/TK 998

Internationell titel: Characterisation of sludges - Settling properties - Part 3: Determination of zone settling velocity (ZSV)

Artikelnummer: STD-80010276

Utgåva: 1

Fastställd: 2019-02-28

Antal sidor: 32