Standard Svensk standard · SS-EN ISO 8503-1:2012

Behandling av stålytor före beläggning med färg, lack och liknande produkter - Karakterisering av ytråhet hos blästrade stålunderlag - Del 1: Specifikationer och definitioner för ISO ytprofilkomparatorer för klassning av blästrade stålytor (ISO 8503-1:2012)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 8503-1:2012

Behandling av stålytor före beläggning med färg, lack och liknande produkter - Karakterisering av ytråhet hos blästrade stålunderlag - Del 1: Specifikationer och definitioner för ISO ytprofilkomparatorer för klassning av blästrade stålytor (ISO 8503-1:2012)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 176 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Renheten hos stålyor före målning är avgörande för målningens kvalitet. För bedömning av kvaliteten på blästrade ytor före målning kan jämförelse med ytprofilkomparatorer enligt ISO användas. Standarden anger krav på ytprofilkomparatorer som används visuell och taktil jämförelse med ytor som rengjorts antingen genom blästring med stålkulor eller stålsand.

Denna del av ISO 8503 innehåller också krav på underhåll av komparatorer och definitioner för termer som används i standardserien. Metoden att bedöma renhet på blästrade konstruktioner i fält med komparatorer beskrivs i del 2 av standarden och två olika metoder för kalibrering av komparatorerna beskrivs i del 3 och del 4.

Omfattning
This part of ISO 8503 specifes the requirements for ISO surface profle comparators, which are intended for visual and tactile comparison of steel substrates which have been blast-cleaned with either shot abrasives or grit abrasives. This part of ISO 8503 also includes defnitions of the terms used in the ISO 8503 series and requirements for the care of ISO surface profle comparators.NOTE 1 ISO surface profle comparators are used for assessing, on site, the roughness of surfaces before the application of paints and related products or other protective treatments.NOTE 2 Where appropriate, these ISO comparators can be used for assessing the roughness profle of other abrasive blast-cleaned substrates and, in addition, their use is not restricted solely to surfaces that are to be painted.

Ämnesområden

Ytstruktur (17.040.20) Ytrengöring (25.220.10) Ytbehandling (25.220.20) Målning (87.020) Metallkonstruktioner (91.080.10)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 8503-1:2012

Behandling av stålytor före beläggning med färg, lack och liknande produkter - Karakterisering av ytråhet hos blästrade stålunderlag - Del 1: Specifikationer och definitioner för ISO ytprofilkomparatorer för klassning av blästrade stålytor (ISO 8503-1:2012)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 176 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Förbehandling och rostskyddsmålning, SIS/TK 146/AG 62

Internationell titel: Preparation of steel substrates before application of paints and related products - Surface roughness characteristics of blast-cleaned steel substrates - Part 1: Specifications and definitions for ISO surface profile comparators for the assessment of abrasive blast-cleaned surfaces (ISO 8503-1:2012)

Artikelnummer: STD-85671

Utgåva: 2

Fastställd: 2012-03-05

Antal sidor: 24

Ersätter: SS-EN ISO 8503-1 , SS-ISO 8503-1