Standard Svensk standard · SS-EN ISO 25178-606:2015

Geometriska produktspecifikationer (GPS) - Ytstruktur: Arealmätning - Del 606: Nominella egenskaper hos beröringsfria (fokusvariations-) instrument (ISO 25178-606:2015)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 25178-606:2015

Geometriska produktspecifikationer (GPS) - Ytstruktur: Arealmätning - Del 606: Nominella egenskaper hos beröringsfria (fokusvariations-) instrument (ISO 25178-606:2015)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This International Standard defines the metrological characteristics of a particular non-contact method measuring surface texture using a focus variation (FV) sensor.

Ämnesområden

Ytstruktur (17.040.20)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 25178-606:2015

Geometriska produktspecifikationer (GPS) - Ytstruktur: Arealmätning - Del 606: Nominella egenskaper hos beröringsfria (fokusvariations-) instrument (ISO 25178-606:2015)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: ISO GPS - Mätteknik och Ytstruktur, SIS/TK 507/AG 06

Internationell titel: Geometrical product specification (GPS) - Surface texture: Areal - Part 606: Nominal characteristics of non-contact (focus variation) instruments (ISO 25178-606:2015)

Artikelnummer: STD-8014638

Utgåva: 1

Fastställd: 2015-06-21

Antal sidor: 40