Standard Svensk standard · SS-EN ISO 25178-3:2012

Geometriska produktspecifikationer (GPS) - Ytstruktur: Arealmätning - Del 3: Specifikationsoperatorer (ISO 25178-3:2012)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 25178-3:2012

Geometriska produktspecifikationer (GPS) - Ytstruktur: Arealmätning - Del 3: Specifikationsoperatorer (ISO 25178-3:2012)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This part of ISO 25178 specifes the complete specifcation operator for surface texture (scale limited surfaces) by areal methods.

Ämnesområden

Ytstruktur (17.040.20)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 25178-3:2012

Geometriska produktspecifikationer (GPS) - Ytstruktur: Arealmätning - Del 3: Specifikationsoperatorer (ISO 25178-3:2012)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: ISO GPS - Mätteknik och Ytstruktur, SIS/TK 507/AG 06

Internationell titel: Geometrical product specifications (GPS) - Surface texture: Areal - Part 3: Specification operators (ISO 25178-3:2012)

Artikelnummer: STD-86924

Utgåva: 1

Fastställd: 2012-08-06

Antal sidor: 32