Standard Svensk standard · SS-EN ISO 25178-607:2019

Geometriska produktspecifikationer (GPS) - Ytstruktur: Arealmätning - Del 607: Nominella egenskaper hos beröringsfria (konfocalmikroskop) instrument (ISO 25178-607:2019)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 25178-607:2019

Geometriska produktspecifikationer (GPS) - Ytstruktur: Arealmätning - Del 607: Nominella egenskaper hos beröringsfria (konfocalmikroskop) instrument (ISO 25178-607:2019)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document describes the influence quantities and instrument characteristics of confocal microscopy systems for areal measurement of surface topography. Because surface profiles can be extracted from surface topography images, the methods described in this document can be applied to profiling measurements as well.

Ämnesområden

Ytstruktur (17.040.20)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 25178-607:2019

Geometriska produktspecifikationer (GPS) - Ytstruktur: Arealmätning - Del 607: Nominella egenskaper hos beröringsfria (konfocalmikroskop) instrument (ISO 25178-607:2019)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: ISO GPS - Mätteknik och Ytstruktur, SIS/TK 507/AG 06

Internationell titel: Geometrical product specifications (GPS) - Surface texture: Areal - Part 607: Nominal characteristics of non-contact (confocal microscopy) instrumentss (ISO 25178-607:2019)

Artikelnummer: STD-80011315

Utgåva: 1

Fastställd: 2019-04-16

Antal sidor: 36