Standard Svensk standard · SS-EN ISO 21920-2:2022

Geometriska produktspecifikationer (GPS) - Ytstruktur: Profilmetod - Del 2: Termer, definitioner och parametrar (ISO 21920-2:2021)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 21920-2:2022

Geometriska produktspecifikationer (GPS) - Ytstruktur: Profilmetod - Del 2: Termer, definitioner och parametrar (ISO 21920-2:2021)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 731 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 731 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 769,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document specifies terms, definitions and parameters for the determination of surface texture by
profile methods.
NOTE 1 The main changes to previous ISO profile documents are described in Annex I.
NOTE 2 An overview of profile and areal standards in the GPS matrix model is given in Annex J.
NOTE 3 The relation of this document to the GPS matrix model is given in Annex K.

Ämnesområden

Meteorologi, mätning och fysikaliska fenomen (01.040.17) Längd- och vinkelmätning (17.040) Ytstruktur (17.040.20) Geometriska produktspecifikationer (GPS) (17.040.40)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 21920-2:2022

Geometriska produktspecifikationer (GPS) - Ytstruktur: Profilmetod - Del 2: Termer, definitioner och parametrar (ISO 21920-2:2021)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 731 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 731 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 769,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: ISO GPS - Mätteknik och Ytstruktur, SIS/TK 507/AG 06

Internationell titel: Geometrical product specifications (GPS) - Surface texture: Profile - Part 2: Terms, definitions and surface texture parameters (ISO 21920-2:2021)

Artikelnummer: STD-80033538

Utgåva: 1

Fastställd: 2022-01-24

Antal sidor: 92

Ersätter: SS-EN ISO 13565-3 , SS-EN ISO 12085/AC:2008 , SS-EN ISO 4287/AC:2008 , SS-EN ISO 4287/A1:2009 , SS-EN ISO 4287 , SS-EN ISO 12085 , SS-EN ISO 13565-2