Standard Svensk standard · SS-EN ISO 15530-3:2011

Geometriska produktspecifikationer (GPS) - Koordinatmätmaskiner (CMM): Teknik för bestämning av mätosäkerhet - Del 3: Användning av kalibrerade arbetsstycken och referenser (ISO 15530-3:2011)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 15530-3:2011

Geometriska produktspecifikationer (GPS) - Koordinatmätmaskiner (CMM): Teknik för bestämning av mätosäkerhet - Del 3: Användning av kalibrerade arbetsstycken och referenser (ISO 15530-3:2011)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This part of ISO 15530 specifies the evaluation of measurement uncertainty for results of measurements obtained by a CMM (coordinate measuring machine) and by using calibrated workpieces or measurement standards. It provides an experimental technique for simplifying the uncertainty evaluation of CMM measurements, whose approach (substitution measurements) leads to measurements being carried out in the same way as actual measurements, but with calibrated workpieces of similar dimension and geometry instead of the unknown workpieces to be measured. Non-substitution measurements on CMMs are also covered, as are the requirements of the uncertainty evaluation procedure, the measurement equipment needed, and the reverification and interim check of the measurement uncertainty. NOTE The evaluation of measurement uncertainty is always related to a specific measuring task.

Ämnesområden

Mätinstrument (17.040.30)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 15530-3:2011

Geometriska produktspecifikationer (GPS) - Koordinatmätmaskiner (CMM): Teknik för bestämning av mätosäkerhet - Del 3: Användning av kalibrerade arbetsstycken och referenser (ISO 15530-3:2011)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: ISO GPS - Mätteknik och Ytstruktur, SIS/TK 507/AG 06

Internationell titel: Geometrical product specifications (GPS) - Coordinate measuring machines (CMM): Technique for determining the uncertainty of measurement - Part 3: Use of calibrated workpieces or measurement standards (ISO 15530-3:2011)

Artikelnummer: STD-82018

Utgåva: 1

Fastställd: 2011-10-31

Antal sidor: 32

Ersätter: SIS-ISO/TS 15530-3:2007