Standard Svensk standard · SS-EN ISO 10360-6/AC:2008

Geometriska produktspecifikationer (GPS) - Leveranskontroll och periodisk kalibrering av koordinatmätmaskiner (CMM) - Del 6: Bedömning av fel vid beräkning av Gaussiskt anpassade element (ISO 10360-6:2001/Cor 1:2007)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 10360-6/AC:2008

Geometriska produktspecifikationer (GPS) - Leveranskontroll och periodisk kalibrering av koordinatmätmaskiner (CMM) - Del 6: Bedömning av fel vid beräkning av Gaussiskt anpassade element (ISO 10360-6:2001/Cor 1:2007)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 0 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 0 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 0 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Ämnesområden

Mätinstrument (17.040.30)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 10360-6/AC:2008

Geometriska produktspecifikationer (GPS) - Leveranskontroll och periodisk kalibrering av koordinatmätmaskiner (CMM) - Del 6: Bedömning av fel vid beräkning av Gaussiskt anpassade element (ISO 10360-6:2001/Cor 1:2007)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 0 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 0 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 0 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: ISO GPS - Mätteknik och Ytstruktur, SIS/TK 507/AG 06

Internationell titel: Geometrical Product Specifications (GPS) - Acceptance and reverification tests for coordinate measuring machines (CMM) - Part 6: Estimation of errors in computing Gaussian associated features (ISO 10360-6:2001/Cor 1:2007)

Artikelnummer: STD-67359

Utgåva: 1

Fastställd: 2008-09-25

Antal sidor: 8

Korrigerar: SS-EN ISO 10360-6