Standard Svensk standard · SS 2402

Mätdon - ISO mätdonssystem - Toleranser för håltolkar för ISO-toleranserna B9 t o m B13

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 2402

Mätdon - ISO mätdonssystem - Toleranser för håltolkar för ISO-toleranserna B9 t o m B13
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 590 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 590 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 944 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Ämnesområden

Mätinstrument (17.040.30)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 2402

Mätdon - ISO mätdonssystem - Toleranser för håltolkar för ISO-toleranserna B9 t o m B13
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 590 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 590 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 944 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: ISO GPS - Mätteknik och Ytstruktur, SIS/TK 507/AG 06

Internationell titel: ISO system for inspection of plain workpieces - Tolerances for gauges for holes B9 to B13

Artikelnummer: STD-4976

Utgåva: 2

Fastställd: 1979-04-01

Antal sidor: 4