Standard Svensk standard · SS-EN ISO 18183-1:2024

Geometriska produktspecifikationer (GPS) – Partitionering – Del 1: Termer, definitioner och grundläggande begrepp (ISO 18183-1:2024, IDT)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 18183-1:2024

Geometriska produktspecifikationer (GPS) – Partitionering – Del 1: Termer, definitioner och grundläggande begrepp (ISO 18183-1:2024, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document defines the basic terms for partitioned features and establishes a framework for the fundamental procedures used in partition.

Ämnesområden

Geometriska produktspecifikationer (GPS) (17.040.40)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 18183-1:2024

Geometriska produktspecifikationer (GPS) – Partitionering – Del 1: Termer, definitioner och grundläggande begrepp (ISO 18183-1:2024, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: ISO GPS - Toleranser, SIS/TK 507/AG 05

Internationell titel: Geometrical product specifications (GPS) — Partitioning — Part 1: Terms, definitions and basic concepts (ISO 18183-1:2024, IDT)

Artikelnummer: STD-82086506

Utgåva: 1

Fastställd: 2024-04-05

Antal sidor: 28