Standard Svensk standard · SS-EN ISO 14253-1:2017

Geometriska produktspecifikationer (GPS) - Kontroll genom mätning av arbetsstycken och mätinstrument - Del 1: Regler för hur överensstämmelse eller icke överensstämmelse med specifikationer bevisas (ISO 14253-1:2017)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 14253-1:2017

Geometriska produktspecifikationer (GPS) - Kontroll genom mätning av arbetsstycken och mätinstrument - Del 1: Regler för hur överensstämmelse eller icke överensstämmelse med specifikationer bevisas (ISO 14253-1:2017)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document establishes the rules for verifying the conformity or nonconformity with a given tolerance for a characteristic of a workpiece (or a population of workpieces) or with a given maximum permissible errors for a metrological characteristic of a measuring equipment, including when the measured value falls close to the specification limits, taking measurement uncertainty into account.
This document applies to specifications defined in general GPS standards (see ISO 14638), i.e. standards prepared by ISO/TC 213, including:
— workpiece specifications and population specifications (usually given as an upper specification limit or a lower specification limit or both);
— measuring equipment specifications (usually given as maximum permissible errors).
This document only applies for characteristics and maximum permissible errors expressed as quantity values.

Ämnesområden

Geometriska produktspecifikationer (GPS) (17.040.40)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 14253-1:2017

Geometriska produktspecifikationer (GPS) - Kontroll genom mätning av arbetsstycken och mätinstrument - Del 1: Regler för hur överensstämmelse eller icke överensstämmelse med specifikationer bevisas (ISO 14253-1:2017)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: ISO GPS - Mätteknik och Ytstruktur, SIS/TK 507/AG 06

Internationell titel: Geometrical product specifications (GPS) - Inspection by measurement of workpieces and measuring equipment - Part 1: Decision rules for verifying conformity or nonconformity with specifications (ISO 14253-1:2017)

Artikelnummer: STD-8030065

Utgåva: 3

Fastställd: 2017-12-13

Antal sidor: 36

Ersätter: SS-EN ISO 14253-1:2013