Standard Svensk standard · SS-EN 12441-10:2005

Zink och zinklegeringar - Kemisk analys - Del 10: Bestämning av krom och titan i zinklegeringar - Spektrofotometrisk metod

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 12441-10:2005

Zink och zinklegeringar - Kemisk analys - Del 10: Bestämning av krom och titan i zinklegeringar - Spektrofotometrisk metod
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 176 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document specifies a spectrophotometric method for the determination of chromium and titanium in zinc alloys. It is applicable to the products specified in EN 988, EN 1774 and EN 12844.
It is suitable for the determination of chromium and titanium contents (mass fractions) between 0,05 % and 0,50 %.

Ämnesområden

Kemisk analys av metalliska material (77.040.30) Bly, zink, tenn och deras legeringar (77.120.60)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 12441-10:2005

Zink och zinklegeringar - Kemisk analys - Del 10: Bestämning av krom och titan i zinklegeringar - Spektrofotometrisk metod
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 176 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Standardiseringsarbete utan svenskt deltagande, SIS/TK 998

Internationell titel: Zinc and zinc alloys - Chemical analysis - Part 10: Determination of chromium and titanium in zinc alloys - Spectrophotometric method

Artikelnummer: STD-38597

Utgåva: 1

Fastställd: 2005-01-28

Antal sidor: 13