Standard Svensk standard · SS-EN 14462:2015

Ytbehandlingsutrustning - Mätning av buller från ytbehandlingsutrustning inklusive tillhörande utrustning - Noggrannhetsgrader 2 och 3

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 14462:2015

Ytbehandlingsutrustning - Mätning av buller från ytbehandlingsutrustning inklusive tillhörande utrustning - Noggrannhetsgrader 2 och 3
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This European Standard specifies standardized conditions for the determination, declaration and verification of airborne noise emission of the following surface treatment equipment:
- machinery for cleaning and pre-treatment of industrial item surfaces (see EN 12921 1, EN 12921 2, EN 12921 3, EN 12921 4);
- phosphating machinery;
- plating machinery;
- plasma surface treatment machinery;
- machinery for the supply and/or circulation of coating materials under pressure (see EN 12621, EN 12757 1);
- atomizing and spraying equipment for coating materials (see EN 1953, EN 50050 1, EN 50050 2, EN 50050 3, EN 50059, EN 50176, EN 50177, EN 50348);
- coating plants (see EN 12215, EN 12581, EN 12981, EN 13355, EN 50223);
- dryers, ovens and evaporating equipment (see EN 1539);
- thermal cleaning plants (incinerators) for exhaust gas from surface treatment plants (see EN 12753);
- dry-ice blasting equipment.
For the above surface treatment machinery, this European Standard gives provisions for the determination of
- emission sound pressure levels at workstations and/or other specified positions and
- sound power levels.
This European Standard specifies noise emission measurement methods, mounting and operating conditions that shall be used for the test. The use of this document ensures the reproducibility of the determination of the noise emission characteristics within specified limits determined by the grade of accuracy of the basic noise emission measurement method used (see Clause 4 and Clause 5). Noise emission measurement methods allowed by this document are engineering methods (grade 2) and survey methods (grade 3).
This European Standard does not apply to machines not explicitly listed in the scope:
- printing, paper converting and paper making machinery and auxiliary equipment (see EN 13023);
- abrasive blasting machinery see EN 1265.

Ämnesområden

Ytbehandlingsutrustning (14.350) Buller förorsakat av maskiner och utrustning (17.140.20) Ytbehandling och ytbeläggning Allmänt (25.220.01)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 14462:2015

Ytbehandlingsutrustning - Mätning av buller från ytbehandlingsutrustning inklusive tillhörande utrustning - Noggrannhetsgrader 2 och 3
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Standardiseringsarbete utan svenskt deltagande, SIS/TK 998

Internationell titel: Surface treatment equipment - Noise test code for surface treatment equipment including its ancillary handling equipment - Accuracy grades 2 and 3

Artikelnummer: STD-105807

Utgåva: 2

Fastställd: 2015-03-01

Antal sidor: 40

Ersätter: SS-EN 14462:2006+A1:2009