Standard Svensk standard · SS-EN ISO 34101-2:2020

Hållbar och spårbar kakao - Del 2: Utförandekrav (avseende ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter) (ISO 34101-2:2019)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 34101-2:2020

Hållbar och spårbar kakao - Del 2: Utförandekrav (avseende ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter) (ISO 34101-2:2019)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document specifies performance requirements related to economic, social and environmental aspects for sustainable cocoa bean production, including post-harvest processes, if applicable.
NOTE Post-harvest processes include pod-breaking, fermentation, drying, sorting, packing, transport and storage of cocoa beans.
Only organizations that fulfil both the cocoa sustainability management system requirements of either ISO 34101-1 or ISO 34101-4:2019, Annex A or B, and the performance requirements of this document can claim their cocoa beans have been sustainably produced.

Ämnesområden

Kakao (67.140.30)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 34101-2:2020

Hållbar och spårbar kakao - Del 2: Utförandekrav (avseende ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter) (ISO 34101-2:2019)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Standardiseringsarbete utan svenskt deltagande, SIS/TK 998

Internationell titel: Sustainable and traceable cocoa - Part 2: Requirements for performance (related to economic, social and environmental aspects) (ISO 34101-2:2019)

Artikelnummer: STD-80022810

Utgåva: 1

Fastställd: 2020-07-01

Antal sidor: 36