Standard Svensk standard · SS-EN ISO 21572:2019

Livsmedel - Molekylär biomarköranalys - Proteinbaserade metoder (ISO 21572:2019)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 21572:2019

Livsmedel - Molekylär biomarköranalys - Proteinbaserade metoder (ISO 21572:2019)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document specifies performance criteria for immunochemical methods for the detection and/or quantification of a specific protein or protein(s) of interest [POI(s)] in a specified matrix.
The methods discussed are applicable to the analysis of proteins from a variety of sample types. Some uses for these methods include, but are not limited to, analysing proteins involved in crop and food production, food processing, food marketing, food safety, biotechnology or disease indexing.

Ämnesområden

Livsmedelsmikrobiologi (07.100.30) Generella metoder för kontroll och analys av livsmedel (67.050) Spannmål, baljväxter samt produkter därav (67.060)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 21572:2019

Livsmedel - Molekylär biomarköranalys - Proteinbaserade metoder (ISO 21572:2019)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Livsmedelsanalyser, SIS/TK 435/AG 05

Internationell titel: Foodstuffs - Molecular biomarker analysis - Immunochemical methods for the detection and quantification of proteins (ISO 21572:2019)

Artikelnummer: STD-80017888

Utgåva: 3

Fastställd: 2019-11-06

Antal sidor: 36

Ersätter: SS-EN ISO 21572:2013