Standard Svensk standard · SS-EN ISO 11136:2018/A1:2020

Sensorisk analys - Metodik - Allmänna riktlinjer för utförande av hedoniskt konsumenttest på kontrollerad plats - Tillägg 1 (ISO 11136:2014/Amd 1:2020)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 11136:2018/A1:2020

Sensorisk analys - Metodik - Allmänna riktlinjer för utförande av hedoniskt konsumenttest på kontrollerad plats - Tillägg 1 (ISO 11136:2014/Amd 1:2020)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 176 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
ISO 11136:2014 describes approaches for measuring, within a controlled area, the degree to which consumers like or relatively like products.
It uses tests based on collecting consumers' responses to questions, generally on paper or via a keyboard or a touch screen. Tests of a behavioural nature (such as recording quantities consumed ad libitum by the consumers) do not fall within the scope of ISO 11136:2014.

Ämnesområden

Sensorisk analys (67.240)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 11136:2018/A1:2020

Sensorisk analys - Metodik - Allmänna riktlinjer för utförande av hedoniskt konsumenttest på kontrollerad plats - Tillägg 1 (ISO 11136:2014/Amd 1:2020)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 176 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Standardiseringsarbete utan svenskt deltagande, SIS/TK 998

Internationell titel: Sensory analysis - Methodology - General guidance for conducting hedonic tests with consumers in a controlled area - Amendment 1 (ISO 11136:2014/Amd 1:2020)

Artikelnummer: STD-80024449

Utgåva: 1

Fastställd: 2020-09-16

Antal sidor: 16

Tillägg till: SS-EN ISO 11136:2018