Standard Svensk standard · SS-EN ISO 22753:2022

Molekylär biomarköranalys - Metod för statistisk utvärdering av analysresultat erhållna vid testning av delprovsgrupper av genetiskt modifierade frön och spannmål - Allmänna krav (ISO 22753:2021, rättad version 2022-11)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 22753:2022

Molekylär biomarköranalys - Metod för statistisk utvärdering av analysresultat erhållna vid testning av delprovsgrupper av genetiskt modifierade frön och spannmål - Allmänna krav (ISO 22753:2021, rättad version 2022-11)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document describes general requirements, procedures and performance criteria for evaluating the content of genetically modified (GM) seeds/grains in a lot by a group testing strategy that includes qualitative analysis of sub-sampled groups followed by statistical evaluation of the results.
This document is applicable to group testing strategy estimating the GM content on a percentage seed/grain basis for purity estimation, testing towards a given reject/accept criterion and for cases where seed/grain lots are carrying stacked events.
This document is not applicable to processed products.
NOTE       Description of the use of group testing strategy are available in References [1], [7], [8], [18], [19] and [20].

Ämnesområden

Generella metoder för kontroll och analys av livsmedel (67.050)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 22753:2022

Molekylär biomarköranalys - Metod för statistisk utvärdering av analysresultat erhållna vid testning av delprovsgrupper av genetiskt modifierade frön och spannmål - Allmänna krav (ISO 22753:2021, rättad version 2022-11)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Livsmedelsanalyser, SIS/TK 435/AG 05

Internationell titel: Molecular biomarker analysis - Method for the statistical evaluation of analytical results obtained in testing sub-sampled groups of genetically modified seeds and grains - General requirements (ISO 22753:2021, Corrected version 2022-11)

Artikelnummer: STD-80039748

Utgåva: 1

Fastställd: 2022-12-07

Antal sidor: 36