Standard Svensk standard · SS-EN 17851:2023

Livsmedel - Bestämning av grundämnen och deras kemiska species - Bestämning av Ag, As, Cd, Co, Cr, Cu, Mn, Mo, Ni, Pb, Se, Tl, U och Zn i livsmedel genom induktivt kopplad plasma masspektrometri (ICP-MS) efter uppslutning under tryck

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 17851:2023

Livsmedel - Bestämning av grundämnen och deras kemiska species - Bestämning av Ag, As, Cd, Co, Cr, Cu, Mn, Mo, Ni, Pb, Se, Tl, U och Zn i livsmedel genom induktivt kopplad plasma masspektrometri (ICP-MS) efter uppslutning under tryck
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 257 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 257 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 011,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document specifies a method for the determination of Ag, As, Cd, Co, Cr, Cu, Mn, Mo, Ni, Pb, Se, Tl, U and Zn in foodstuffs by ICP-MS after pressure digestion.
The following foodstuffs were analysed for the elements listed in Table 1 in an interlaboratory study: Banana (deep-frozen), Cocoa powder, Wheat noodle powder, Currant nectar (deep-frozen), Milk powder, Oyster (dried), Celery (dried), Dogfish liver (dried), Liver (deep-frozen), Kale (dried).
Table 1 - Rangea
....

Ämnesområden

Generella metoder för kontroll och analys av livsmedel (67.050)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 17851:2023

Livsmedel - Bestämning av grundämnen och deras kemiska species - Bestämning av Ag, As, Cd, Co, Cr, Cu, Mn, Mo, Ni, Pb, Se, Tl, U och Zn i livsmedel genom induktivt kopplad plasma masspektrometri (ICP-MS) efter uppslutning under tryck
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 257 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 257 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 011,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Livsmedelsanalyser, SIS/TK 435/AG 05

Internationell titel: Foodstuffs - Determination of elements and their chemical species -Determination of Ag, As, Cd, Co, Cr, Cu, Mn, Mo, Ni, Pb, Se, Tl, U and Zn in foodstuffs by inductively coupled plasma mass spectrometry (ICP-MS) after pressure digestion

Artikelnummer: STD-80044164

Utgåva: 1

Fastställd: 2023-07-17

Antal sidor: 44