Standard Svensk standard · SS-EN 15662:2018

Vegetabilier - Multimetod för bestämning av bekämpningsmedelsrester med hjälp av GC-MS och LC-MS/MS efter extraktion/separation med acetonitril och reningssteg med SPE - QuEChERS metod i moduler (eller uppbyggd av moduler)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 15662:2018

Vegetabilier - Multimetod för bestämning av bekämpningsmedelsrester med hjälp av GC-MS och LC-MS/MS efter extraktion/separation med acetonitril och reningssteg med SPE - QuEChERS metod i moduler (eller uppbyggd av moduler)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 615 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 615 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 584 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This European Standard stipulates a method for the analysis of pesticide residues in foods of plant origin, such as fruits (including dried fruits), vegetables, cereals and many processed products thereof by using GC, GC-MS(/MS), and/or LC-MS(/MS). The method has been collaboratively studied on a large number of commodity/pesticide combinations. Precision data are summarized in FprCEN/TR 17063. Guidelines for calibration are outlined in FprCEN/TS 17061.

Ämnesområden

Generella metoder för kontroll och analys av livsmedel (67.050)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 15662:2018

Vegetabilier - Multimetod för bestämning av bekämpningsmedelsrester med hjälp av GC-MS och LC-MS/MS efter extraktion/separation med acetonitril och reningssteg med SPE - QuEChERS metod i moduler (eller uppbyggd av moduler)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 615 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 615 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 584 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Livsmedelsanalyser, SIS/TK 435/AG 05

Internationell titel: Foods of plant origin - Multimethod for the determination of pesticide residues using GC- and LC-based analysis following acetonitrile extraction/partitioning and clean-up by dispersive SPE - Modular QuEChERS-method

Artikelnummer: STD-80004350

Utgåva: 2

Fastställd: 2018-05-30

Antal sidor: 92

Ersätter: SS-EN 15662:2008