Standard Tekniska rapporter · SIS-CEN/TR 17063:2017

Vegetabilier - Multimetod för bestämning av bekämpningsmedelsrester med hjälp av GC-MS och LC-MS/MS efter extraktion/separation med acetonitril och reningssteg med SPE - Valideringsdata av QuEChERS-metoden i moduler

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Tekniska rapporter · SIS-CEN/TR 17063:2017

Vegetabilier - Multimetod för bestämning av bekämpningsmedelsrester med hjälp av GC-MS och LC-MS/MS efter extraktion/separation med acetonitril och reningssteg med SPE - Valideringsdata av QuEChERS-metoden i moduler
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 731 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 731 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This Technical Report lists the validation data which were obtained with EN 15662:2008 and prEN 15662:2016 in interlaboratory tests and in single laboratory method validation studies.

Ämnesområden

Generella metoder för kontroll och analys av livsmedel (67.050)


Köp denna standard

Standard Tekniska rapporter · SIS-CEN/TR 17063:2017

Vegetabilier - Multimetod för bestämning av bekämpningsmedelsrester med hjälp av GC-MS och LC-MS/MS efter extraktion/separation med acetonitril och reningssteg med SPE - Valideringsdata av QuEChERS-metoden i moduler
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 731 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 731 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Livsmedelsanalyser, SIS/TK 435/AG 05

Internationell titel: Foods of plant origin - Multimethod for the determination of pesticide residues using GC- or LC-based analysis following acetonitrile extraction/partitioning and cleanup by dispersive SPE - Validation data of the modular QuEChERS-method

Artikelnummer: STD-8025752

Utgåva: 1

Fastställd: 2017-03-30

Antal sidor: 96