Standard Svensk standard · SS 854000:2021

Styrning och ledning för hållbar utveckling i kommuner och regioner - Vägledning för genomförandet av FN:s Agenda 2030 för hållbar utveckling

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 854000:2021

Styrning och ledning för hållbar utveckling i kommuner och regioner - Vägledning för genomförandet av FN:s Agenda 2030 för hållbar utveckling
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 320 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 320 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 112 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document is a guiding standard that supports elected local government representatives and officials in municipalities and regions in working to integrate and strengthen sustainable development and promote the implementation of the UN’s 2030 Agenda and its SDGs in their ordinary governance and management.

Ämnesområden

Ledningssystem för miljö (04.100) Socialt ansvarstagande (04.130) Miljöekonomi (13.020.20)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 854000:2021

Styrning och ledning för hållbar utveckling i kommuner och regioner - Vägledning för genomförandet av FN:s Agenda 2030 för hållbar utveckling
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 320 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 320 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 112 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Organisationers samhällsansvar, SIS/TK 478

Internationell titel: Governance and management for sustainable development in municipalities and regions - Guidance for the implementation of the UN’s 2030 Agenda for Sustainable Development

Artikelnummer: STD-80039245

Utgåva: 2

Fastställd: 2021-09-17

Antal sidor: 44

Finns även på: SS 854000:2021

Ersätter: SS 854000:2014