Paket

Revisionschecklista för ISO 9001:2015

Köp detta paket

Paket: Revisionschecklista för ISO 9001:2015

1 st Revisionschecklista för ISO 9001:2015. Wordfil.-Elec...

1 st Revisionschecklista för ISO 9001:2015-PaperHandbook

Paketpris: (106,75 EUR) 1 195 SEK

Normalpris: (177,76 EUR) 1 990 SEK

Du sparar: (71,01 EUR) 795 SEK

Med paketet säkerställer du att du följer kraven i standard SS-EN ISO 9001:2015.

Du får verktygen för att upprätta ett ledningssystem från grunden, men också hjälp med att analysera ert ledningssystem och få en tydlig överblick på de eventuella åtgärder som behöver göras.

Checklistan är utformad som ett praktiskt verktyg för kvalitetschefer, interna revisorer eller processägare men kan användas av alla som behöver en effektiv genomgång och översikt av ledningssystemet.

Paketet innehåller en handbok och en wordfil.


Paketet innehåller

Ämnesområden

Ledningssystem för kvalitet (04.080)


Köp detta paket

Paket: Revisionschecklista för ISO 9001:2015

1 st Revisionschecklista för ISO 9001:2015. Wordfil.-Elec...

1 st Revisionschecklista för ISO 9001:2015-PaperHandbook

Paketpris: (106,75 EUR) 1 195 SEK

Normalpris: (177,76 EUR) 1 990 SEK

Du sparar: (71,01 EUR) 795 SEK