Paket

Paket informationssäkerhet

Köp detta paket

Paket: Paket informationssäkerhet

standard ikon pdf 1 st Informationssäkerhet- Cybersäkerhet och integritetss...

standard ikon pdf 1 st Informationssäkerhet – cybersäkerhet och...

standard ikon pdf 1 st Informationsteknik - Säkerhetstekniker -...

Paketpris: (285,10 EUR) 3 290 SEK

Normalpris: (425,65 EUR) 4 912 SEK

Du sparar: (140,55 EUR) 1 622 SEK

SS-EN ISO/IEC 27000 Ledningsystem för informationssäkerhet – Översikt och terminologi
Denna standard ger en översikt över ledningssystem för informationssäkerhet och innehåller även termer och definitioner som vanligt förekommande i 27000-serien.

SS-EN ISO/IEC 27001 Ledningssystem för informationssäkerhet - Krav
Denna standard fastställer de krav som en organisation behöver uppfylla när det gäller ledningssystem för informationssäkerhet, för att t.ex. certifiera sig.

SS-ISO/IEC 27002 Ledningssystem för informationssäkerhet – Riktlinjer för informationssäkerhetsåtgärder
Denna standard ger vägledning i hur organisationer ska välja ut, införa och förvalta säkerhetsåtgärder med utgångspunkt i de informationssäkerhetsrisker som finns i organisationens omgivning.


Paketet innehåller

Ämnesområden

Ledningssystem för informationssäkerhet (04.050)


Köp detta paket

Paket: Paket informationssäkerhet

standard ikon pdf 1 st Informationssäkerhet- Cybersäkerhet och integritetss...

standard ikon pdf 1 st Informationssäkerhet – cybersäkerhet och...

standard ikon pdf 1 st Informationsteknik - Säkerhetstekniker -...

Paketpris: (285,10 EUR) 3 290 SEK

Normalpris: (425,65 EUR) 4 912 SEK

Du sparar: (140,55 EUR) 1 622 SEK