Standard Svensk standard · SS-EN 17925:2024

Jordförbättringsmedel och odlingssubstrat – Bestämning av temperatur- och tidsprofil vid kompostering och rötning

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 17925:2024

Jordförbättringsmedel och odlingssubstrat – Bestämning av temperatur- och tidsprofil vid kompostering och rötning
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 636 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 636 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 017,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document specifies methods for determining temperature-time profiles during composting and anaerobic digestion for the production of compost and digestate.
The process monitoring is an organized check and recording of the temperature during a specific time of the composting and anaerobic digestion process.
This document only applies to composting and anaerobic digestion.
This document is intended to be used by manufacturers and enforcement agencies for the purpose of manufacturing control.
The requirements of this document can differ from national legal requirements for the production process of compost and digestate.

Ämnesområden

Gödselmedel (65.080)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 17925:2024

Jordförbättringsmedel och odlingssubstrat – Bestämning av temperatur- och tidsprofil vid kompostering och rötning
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 636 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 636 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 017,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Standardiseringsarbete utan svenskt deltagande, SIS/TK 998

Internationell titel: Soil improvers and growing media — Determination of temperature and time profile during composting and digestion

Artikelnummer: STD-82085571

Utgåva: 1

Fastställd: 2024-03-13

Antal sidor: 16