Standard Svensk standard · SS-EN 419221-5:2018

Skyddsprofil för kryptomoduler för leverantörer av betrodda tjänster - Del 5: Kryptomodul för betrodda tjänster

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 419221-5:2018

Skyddsprofil för kryptomoduler för leverantörer av betrodda tjänster - Del 5: Kryptomodul för betrodda tjänster
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 615 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 615 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 584 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This part of EN 419221 specifies a Protection Profile for cryptographic modules suitable for use by trust service providers supporting electronic signature and electronic sealing operations, certificate issuance and revocation, time stamp operations, and authentication services, as identified by the (EU) No 910/2014 regulation of the European Parliament and of the Council on electronic identification and trust services for electronic transactions in the internal market (eIDAS) in [Regulation]. The Protection Profile also includes optional support for protected backup of keys.
The document follows the rules and conventions laid out in Common Criteria part 1 [CC1], Annex B "Specification of Protection Profiles".

Ämnesområden

Kodning av information Allmänt (35.040.01) Identifieringskort och tillhörande läsarenheter (35.240.15) IT- tillämpningar inom information, dokumentation och förlagsverksamhet (35.240.30)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 419221-5:2018

Skyddsprofil för kryptomoduler för leverantörer av betrodda tjänster - Del 5: Kryptomodul för betrodda tjänster
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 615 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 615 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 584 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Personlig identifiering, SIS/TK 448

Internationell titel: Protection Profiles for TSP Cryptographic Modules - Part 5: Cryptographic Module for Trust Services

Artikelnummer: STD-80003891

Utgåva: 1

Fastställd: 2018-05-07

Antal sidor: 88