Standard Svensk standard · SS-EN ISO 21177:2023

Intelligenta transportsystem - ITS-stationssäkerhetstjänster för säker sessionsetablering och autentisering mellan betrodda enheter (ISO 21177:2023)

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN ISO 21177:2024
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 21177:2023

Intelligenta transportsystem - ITS-stationssäkerhetstjänster för säker sessionsetablering och autentisering mellan betrodda enheter (ISO 21177:2023)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 759 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 759 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 814,40 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document contains specifications for a set of ITS station security services required to ensure the authenticity of the source and integrity of information exchanged between trusted entities, i.e.:
—    between devices operated as bounded secured managed entities, i.e. "ITS Station Communication Units" (ITS-SCU) and "ITS station units" (ITS-SU) as specified in ISO 21217; and
—    between ITS-SUs (composed of one or several ITS-SCUs) and external trusted entities such as sensor and control networks.
These services include the authentication and secure session establishment which are required to exchange information in a trusted and secure manner.
These services are essential for many intelligent transport system (ITS) applications and services including time-critical safety applications, automated driving, remote management of ITS stations (ISO 24102-2), and roadside/infrastructure-related services.

Ämnesområden

Transport allmänt (03.220.01) IT-säkerhet (35.030) IT-tillämpningar inom transport (35.240.60)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 21177:2023

Intelligenta transportsystem - ITS-stationssäkerhetstjänster för säker sessionsetablering och autentisering mellan betrodda enheter (ISO 21177:2023)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 759 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 759 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 814,40 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Intelligenta transportsystem, SIS/TK 255

Internationell titel: Intelligent transport systems - ITS station security services for secure session establishment and authentication between trusted devices (ISO 21177:2023)

Artikelnummer: STD-80042364

Utgåva: 1

Fastställd: 2023-04-24

Antal sidor: 120

Ersätts av: SS-EN ISO 21177:2024