Standard Svensk standard · SS-EN ISO/IEC 24760-1:2022

IT Säkerhet och integritet - -Ramverk för identitetshantering - Del 1: Terminologi och begrepp (ISO/IEC 24760-1:2019)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO/IEC 24760-1:2022

IT Säkerhet och integritet - -Ramverk för identitetshantering - Del 1: Terminologi och begrepp (ISO/IEC 24760-1:2019)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
ISO/IEC 24760-1:2019 defines terms for identity management, and •specifies core concepts of identity and identity management and their relationships.
It is applicable to any information system that processes identity information.
A bibliography of documents describing various aspects of identity information management is provided.

Ämnesområden

IT-säkerhet (35.030)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO/IEC 24760-1:2022

IT Säkerhet och integritet - -Ramverk för identitetshantering - Del 1: Terminologi och begrepp (ISO/IEC 24760-1:2019)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Integritetsskydd och ID-hantering, SIS/TK 318/AG 51

Internationell titel: IT Security and Privacy - A framework for identity management - Part 1: Terminology and concepts (ISO/IEC 24760-1:2019)

Artikelnummer: STD-80036466

Utgåva: 1

Fastställd: 2022-07-04

Antal sidor: 40